You are currently viewing 17-ти Март е новата дата за Общото събрание на Фенклуба

17-ти Март е новата дата за Общото събрание на Фенклуба

Общото събрание на Фенклуб „Локомотив Пловдив“ беше насрочено за тази неделя, 4 март 2018 г. от 10.00 часа. Поради промените в програмата на първенството и изместване на дербито за същия ден, се наложи промяна в датата и часа на провеждане на Общото събрание.

Новата дата е 17 март 2018 г. от 11 часа, а мястото е Дом на науката и техниката, ул. „Гладстон“ 1, зала 6! Вярваме, че всеки един от вас ще има желанието да посети събранието, на което всички членове, чрез споделяне на мисли и идеи, ще дадем нов старт и посока на развитие на най-стария фенклуб в България.

Напомняме, че официално обявеният дневен ред е:

  1. Промяна в устава на сдружението, свързана с промяна на броя на членовете на управителния съвет;
  2. Промяна в устава на сдружението, свързана с промяна на адреса на управление на сдружението;
  3. Промяна в устава на сдружението, свързана с промяна на размера на членския внос;
  4. Промяна в устава на сдружението, свързана с премахването на контролния съвет;
  5. Промяна състава на управителния съвет и освобождаване на членовете на контролния съвет на сдружението;
  6. Други