You are currently viewing Покана

Покана

Черно-бели братя, членове на Фенклуб “Локомотив Пловдив”, на 04 март 2018 г. ще се проведе общо събрание на фенклуба. Всеки член, закупил карта за 2018 г., има право да присъства и с участието си да допринесе за развитието на черно-бялата идея.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Промяна в устава на сдружението, свързана с промяна на броя на членовете на управителния съвет;
  2. Промяна в устава на сдружението, свързана с промяна на адреса на управление на сдружението;
  3. Промяна в устава на сдружението, свързана с промяна на размера на членския внос;
  4. Промяна в устава на сдружението, свързана с премахването на контролния съвет;
  5. Промяна състава на управителния съвет и освобождаване на членовете на контролния съвет на сдружението;
  6. Други.

🔗 Държавен вестник