You are currently viewing Събираме средства за празника на 6ти септември

Събираме средства за празника на 6ти септември

210020

Братя локомотивци,

В неделя на Лаута ще има каси в които ще събираме пари за празника по случай 90тата годишнина на нашия любим Локомотив. След празника ще бъде предоставен пълен отчет за събраните и изхарчени средства.